Ebeveynliğin 5 Kurali

Bu kurallar 8 haftada eşzamanlı bir şekilde ele alınmaktadır.

  1. Kural: Karakter: iyi bir karaktere, ahlaka, kişiliğe ve davranışa sahip olmanın önemini tanımlama
  2. Kural: Bilgi: Yeni beceri ve taktikler öğrenip bunları uygulamak
  3. Kural: Eylem: Başarıya ulaşmak için öğrendiklerini uygulamaya geçirmek
  4. Kural: Sebat: Zorlukları aşmada kararlı olmak. Zira ebeveynler öğendikleri yeni yöntemler karşısında kararsızlık yaşayabilirler.
  5. Pozitif İlişkiler: Aile bağlarının kuvvetli olması ve başarılı ebveynler olma, kalıcı ve pozitif ilişkiler kurulmasını sağlar.

+ Şükür ve Tevbe gibi İslami kavramlar  psikolojik esaslara dayalı olarak izah edilir.

+ Kur’an-ı Kerim’den delillerle açıklanır. (mesela Lokman Suresi’nde anlatılan ebeveynlik sorumlulukları)

+ Peygamber’in sünnetinden örnekler verilir. (Mesela Peygamber’in çocuklarla nasıl oynadığı)

+ Pozitif ebeveyn-çocuk ilişki ve iletişimini öğretmek, Zorlayıcı davranış ve tutumlarla başetmenin yollarını öğretmek.

+ Özgüvenli ebeveynler çocuklarına hem güzel rol model olurlar hem de onlara güzel ahlakın öğretirler.

Newsletter Signup

CONTACT US

Approachable Parenting
Innovation Development Centre
22-28 George Street, Balsall Heath
Birmingham B12 9RG - UK

Phone: 0121-773 8643
Email: info@approachableparenting.org.uk
Approachable Parenting are partnered with Islamic Relief to help deliver our parenting courses
UA-58988606-1