4-11

5 Kurallı Ebeveynlik 4 -11 yaş arası programı  2007’den beri devam etmektedir. Bu program London Kings College National Academy of Parenting Research (NAPR) tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.

Bu program Department of Education tarafından onaylanmış bir programdır. Aşağıda yazılı web sayfasından incelenebilir.

http://www.education.gov.uk/commissioning-toolkit

4 -11 yaş arası çocuklu ebeveynlere verilen 8 haftalık bu kurs hem psikolojik hem İslami perspektiften çocuk nasıl yetiştirilir konusunda ailelere rahberlik etmektedir.

Çocuklar anne ve babalarını örnek alarak yetişirler. Mesela, eğer bir çocugun anne ve babası şefkatli ve merhametli  ise çocuk ta onlar gibi şefkatli ve merhametli olur. Anne babalar çocuklarının sadece dürüst, mutlu ve başarılı olmalarını değil, aynı zamanda hem bu dünyanın hem de Ahiretin hakikatini bilmelerini isterler. Bu program anne-babalara ebeveynliklerini geliştirecekleri ve ilkelerinde istikrarlı olacakları somut öğretiler vermektedir.

Tecrübeli ve profesyonel eğitimciler tarafından dini esas alarak verilen bu kursta ebeveynler  bir terapi atmosferinde kendilerini keşfediyorlar. Grup münazaraları ve aktiviteleri ve rol yapma  gibi çok çeşitli öğrenme metodları uyguluyoruz. Katılımcıların kurs esnasında yaptıkları uygulamalar sonucu öğrendiklerini evde pratik olarak yapmaları konusunda destekliyoruz.

KURS İÇERİĞİ:

 • Çocuğunuzanizasyla pozitif iletişim kurma
 • Başarmak için minnet ve şükran duyma
 • Çocuk hakları ve ebveyn sorumlulukları
 • Davranış yönetimi ders notları
 • Oyun oynamanın önemi
 • Ebeveynlik üslupları
 • İstirarlı kurallar ve kaideler geliştirme
 • Stresle başa çıkma
 • SMART metodunu gerçekleştirmede yaşam koçluğu teknikleri (SMART: Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timely)

Kursa katılan ebeveynler, ebeveynlik yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirirken aynı zamanda anne-baba ve çocuk ilişkisini geliştirip kötü davranışların çocuklarında azaldığını tecrübe ediyorlar.

Ebeveynler kurs sonunda katılım belgesi alacaktır.

Bu program klinik psikolog: Kathleen Roche-Nagi, Hannan Hussein, Henna Syed-Sabir tarafından hazırlanmıştır.

Katılımcı Görüşleri:

 • Kendimi değiştirmemin çocuğum üzerinde büyük fark yarattığını öğrendim.
 • Öfkemi kontrol etmeyi öğrendim.
 • Kural ve sınır koymayı öğrendim.
 • Kursun İslami perspektiften anlatılarak yapılması muhteşem.

*NAPR uluslararası tanınan bir araştırma organizasyonudur.

Bir sonraki kurs tarihleri için buraya tıklayınız.

Info@approachableparenting.org.uk

Newsletter Signup

CONTACT US

Approachable Parenting
Innovation Development Centre
22-28 George Street, Balsall Heath
Birmingham B12 9RG - UK

Phone: 0121-773 8643
Email: info@approachableparenting.org.uk
Approachable Parenting are partnered with Islamic Relief to help deliver our parenting courses
UA-58988606-1